facebook

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρατείνεται, μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (36/3/17-10-2018), η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού 
έως την  10ηΔεκεμβρίου 2018
για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων   των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού του Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνος και Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Οι πολίτες καλούνται  να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους  

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2019.
 
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΩΡΩΠΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ.
 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

 
 

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Νέα παράταση για τους δασικούς χάρτες*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Χιλιάδες ακίνητα βγαίνουν δασικά στον Ωρωπό και παρόλα αυτά έχουν γίνει ελάχιστες αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες. 
Ακόμα και σπίτια με άδεια με παλαιά χαρτιά απο το δασαρχείο ως μη δασικά, παρουσιάζονται σήμερα ως δασικά!

Οι δασικοί χάρτες των δημοτικών ενοτήτων Καλάμου, Ν. ΠαλατίωνΜαρκοπούλου Ωρωπού, Σκάλας ΩρωπούΣυκαμίνουΩρωπού του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα στον χάρτη αν η περιουσία τους αποτυπώνεται ως δασική, προκειμένου στη συνέχεια να κάνουν χρήση των εργαλείων που τους παρέχει ο νόμος.

Ο δασικός χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ελληνικό Κτηματολόγιο (www.ktimanet.gr). Ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει το ακίνητό του εστιάζοντας στην αεροφωτογραφία ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του. Αν δεν μπορεί να εντοπίσει το ακίνητο, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί για βοήθεια σε κάποιο μηχανικό της περιοχής.

Το γραφείο μας κάνει δωρεάν τον εντοπισμό, της σχετικής πληροφορίας για το ακίνητο σας.

Αν το οικόπεδο εμφανιστεί να είναι δασικό, τότε θα πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας. 
Αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορούν να κατατεθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.
Μην ακούτε διάφορους που λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα και δεν χρειάζεται να κάνετε καμία κίνηση για την περιουσία σας.

Τα εργαλεία θεσμοθετήθηκαν και υπάρχουν.
Χρησιμοποιήστε τα έως τις 10/9/2018 .

Μόνο όφελος θα έχετε!Αγγελική Χονδροκώστα
Πολιτικός Μηχανικός

Προποντίδος 34 
Ωρωπός
22950 32119
6973743935

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

ΞΕΚΙΝΑ απο τη Δευτέρα 23 Ιουλίου έως 23 Οκτωβρίου 2018 το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στα ΔΔ Ωρωπού

Τι είναι το Κτηματολόγιο
Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Για το λόγο αυτό η δήλωση γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα στην οριζόντια ή στην κάθετη ιδιοκτησία.
Τέτοια δικαιώματα είναι :
η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
η επικαρπία
η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.)
η υποθήκη
μεταφορά συντελεστή δόµησης


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με τη δήλωση υποβάλλονται τα ακόλουθα:
Εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή αν η δήλωση κατατεθεί από Τρίτο Πρόσωπο.
Απλό αντίγραφο τίτλου ή τίτλων και του/των πιστοποιητικών μεταγραφής.
Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού ,σημείωμα απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμού (π.χ ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ…) που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του δικαιούχου.
Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απαιτείται. Για παράδειγμα στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:
- αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο.
- γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.
- έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο.
- έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ).
Έντυπο πληρωμής τέλους κτηματογράφησης το οποίο δίνεται από το Κτηματολογικό Γραφείο την στιγμή της αίτησης .
Η καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης γίνεται μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους" ή μέσω Internet Banking. Προσοχή!
Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος αποτελείται από τα τέλη κτηματογράφησης που είναι:
τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ) ή
είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα)
Τέλος η αμοιβή του γραφείου μας, η οποία εξαρτάται από την πληρότητα των δικαιολογητικών σας, καθώς και τον αριθμό των δηλώσεων και ξεκινά από 20€

Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το κατάλληλο από τα παρακάτω έντυπα:
έντυπο Δ1 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.
έντυπο Δ2 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Διαδικασία - Η δήλωση σε τρία βήματα
1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ή υποβολή μέσω Internet) - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής και ποσό πληρωμής).
2. Πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης.
3. Προσκόμιση του πρωτοτύπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Αφού υποβληθούν οι δηλώσεις και γίνει ο ανάλογος έλεγχος της νομιμότητας των τίτλων γίνεται η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τα οποία αναρτώνται στα Κτηματολογικά Γραφεία και παραμένουν εκεί για δύο μήνες όπου είναι και η προθεσμία διόρθωσης στοιχείων ( τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού).


Αγγελική Χονδροκώστα
Πολιτικός Μηχανικός

Προποντίδος 34 
Ωρωπός
22950 32119
6973743935


Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Έρχεται τον Ιούνιο το «Εξοικονομώ» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενός νέου «Εξοικονομώ», αυτή τη φορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου αυτή την περίοδο συντάσσονται οι Οδηγοί του προγράμματος, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει τον Ιούνιο.
Με επίσημο τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ», το νέο Εξοικονομώ αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Συνολικός προϋπολογισμός 64,06 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 64,06 εκατ. ευρώ και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 32,3 εκατ. ευρώ, ενώ απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εταιρείες από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας.
Η δράση περιλαμβάνεται στα μέτρα που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα.
Στόχος είναι να παρασχεθεί επιδότηση για την υλοποίηση μίας σειράς παρεμβάσεων, που θα μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση των ΜμΕ οι οποίες θα συμμετάσχουν.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται στο ΕΣΔΕΑ, οι παρεμβάσεις που θα καλύπτει το νέο πρόγραμμα και θα είναι και οι επιδοτούμενες επιλέξιμες εργασίες αφορούν σε:
•    Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
•    Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
•    Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
•    Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
•    Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
•    Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
•    Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
•    Σύμβουλος Έργου.
Θα πρέπει να σημειωθεί, τέλος, πως επιλέξιμες θα είναι και μια σειρά από άλλες εξειδικευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες και θα προσδιοριστούν επ’ ακριβώς με την έκδοση των οδηγών του προγράμματος.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Υπεγράφη απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.

Παράταση προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου στα αυθαίρετα

 


Αθήνα, 02 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο νόμο για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος.
 
Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία υποβολής της, καθώς και η διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας.
 
Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%. Εφόσον προκύψει από τη σχετική μελέτη η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις του προστίμου που φτάνουν το 70%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
 
Επιπλέον, τις προσεχείς ημέρες, θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία», σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ειδικότερα, θα παραταθεί μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018 η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες πράξεις για την εφαρμογή του νόμου.
 
Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40120#